Twee dagen geleden kwamen we aan in Le Mas d’Azil. Gelijk op dat moment werd de informatie over de reis op de GZB-site werkelijkheid. We werden gastvrij onthaald door Harriëtte Smit aan een tafel gevuld met koffie, thee en koekjes. Ook de dominee van de kerk kwam erbij zitten, waarmee we ook gezellig kennis konden maken. Toen we bekend maakten dat we allemaal muzikaal waren, werd hier direct heel positief op gereageerd. Uiteindelijk werd door de dominee geregeld dat we een concert gaan geven, waar we allemaal erg veel zin in hebben. Naast het concert zijn er wel meer kansen en activiteiten gekomen die niet helemaal gepland waren. Zo heeft één van de reisgenoten de kans gekregen om op een oud orgel te spelen in een kathedraal, doordat de dominee gebeld heeft naar de burgemeester van dat dorp. Iedereen binnen de groep en ook Harriëtte staat erg open voor deze aanpassingen, het zijn zeer positieve toevoegingen aan de ervaringen die we opdoen hier in Zuid-Frankijk. Door deze extra activiteiten leren we namelijk zowel de regio als de mensen in de regio en de gemeenschap van de kerk kennen. Tijdens normale vakanties in deze regio, wat overigens een prachtige regio is, ligt de focus niet echt op het leren kennen van de samenleving. Daar wordt tijdens deze reis wel veel aandacht aan besteed. We hebben allemaal ervaren dat dit ook erg belangrijk is, het interesse tonen voor de leefwereld van de mensen die hier wonen, betekent al veel voor hen, en daardoor ook voor ons. Op deze manier kunnen we namelijk niet alleen voor onszelf, maar ook voor anderen een memorabele tijd meemaken. Tijdens de dagopeningen die we elke dag ondernemen, komt telkens naar voren dat wij doormiddel van deze reis een bemoediging kunnen zijn voor de kerk hier. Deze reis geeft ons de kans om ons bewust te worden van het feit dat we één zijn in God en dat we, ondanks dat we elkaar niet kenden, een gezamenlijke redder hebben. Deze weken zijn een geweldige manier om dat waar te maken, elkaar bemoedigen in het geloof.