Een zondag in Albanië is anders dan thuis, maar wat een prachtige dag mochten we met elkaar beleven.

Dagopening
We begonnen het ontbijt met de dagopening van Dirk over Psalm 84. Een bekende psalm maar wat een rijkdom! We mogen verlangen naar Gods huis, waar het Woord de bron is en we geleerd mogen worden. Hij wil met ons meegaan in alle omstandigheden en ons beschermen.

Dienst in Mushqeta.
Om half tien naar de Gospel of Christ Church waarvoor Maarten en Gerdien Blom nu 5 jaar werken. Een kleine gemeente waar we hartelijk werden ontvangen. Om 11 uur begon de dienst. De gemeente begint met het zingen van een aantal Albanese liederen. Het was  moeilijk om mee te zingen. We probeerden het… Het mannenkoor zong de gemeente Psalm 121 vers 1 en 4 toe en we voegden hier Samen in de Naam van Jezus aan toe. We overhandigden namens de laatste vrouwenreis een cadeau. Nadat we de kinderen ‘gezegend’ hadden, gingen ze buiten aan de gang met een activiteit.

De preek
Broeder Nardi van de moederkerk uit Tirana hield een preek met het thema ‘Kerk, Bruid van Christus’ naar aanleiding van Efeze 5: 22-33. De preek werd vertaald door Maarten.

Zoals Eva de bruid was van Adam is de kerk de bruid van de tweede Adam Jezus Christus. Door Hem verworven. De liefde van Jezus voor zijn bruid kunnen we niet begrijpen. Zondaren geliefd door Hem die zonder zonde was.

Indringend werden de zonde en de grootheid van de liefde van Christus voor zondaren benoemd. Er werd op gewezen dat we een Verlosser nodig hebben. Maar ook de persoonlijke vragen kwamen aan bod zoals: Ken je  Christus  als Hoofd in je leven en vechten we tegen de zonde. Steeds weer werd er aangesloten bij het Bijbelgedeelte maar werden er ook verzen uit verschillende andere Bijbelboeken bij betrokken.

Na de preek hebben we nog een aantal liederen gezongen en hebben Henk en Johan nog gebeden voor de kerk in Albanië, het land en de overheid en het werk van Maarten en Gerdien.

Na de dienst
Na de dienst hebben we hartelijk afscheid genomen van alle gemeenteleden en zijn we met het gezin Blom en het gezin Duits (die we dinsdag verder hopen te ontmoeten) gaan picknicken op het terrein waar hopelijk  in de nabije toekomst een kerk voor de gemeente gebouwd gaat worden.

Bezinning
Na terugkeer in de kerk hebben we met Maarten n.a.v. Romeinen 1 vers 16 en 17 nog een bezinning gehouden over zendingswerk in Albanië. In een moslimgebied zijn ‘schande en eer’, ‘gemeenschap en cultuur’ belangrijke thema’s. Van groot belang is dan ook het maken van kontakten: het er zijn voor mensen en laten zien hoe anders het christelijke leven is. Geloof is een kracht van God!

Na een Italiaanse maaltijd werd er met Fred Westerink gesproken over ons bezoek aan de mannengevangenis op woensdag. Een boeiend verhaal van een boeiend persoon.

Een gezegende zondag wordt afgesloten…

Rens Reedeker