“Wie in Albanië is geweest moet Kruja bezocht hebben”.

Na een langere nacht rust dan de vorige nacht stonden we vanmorgen vol goede moed op. Voor vandaag stonden er geen ontmoetingen met gemeenten gepland of bezoeken aan projecten, maar het werd een toeristische dag. Wie Kruja zegt, zegt Skanderbeg, de nationale volksheld van Albanië in de vijftiende eeuw. De “Willem van Oranje” van Albanië, een vader des vaderlands.

Dagopening
Deze werd verzorgd door Henk.  Na het zingen van psalm 86: 4 en 5 las hij met ons Marcus 1: 14 – 20:
“De roeping van de eerste discipelen”. Bij discipelschap gaat het om de navolging van Jezus. De Meester gaat voorop en de leerling volgt. Navolgers van Jezus leren zichzelf kennen maar ze leren ook Christus kennen, wie Hij voor hen is, wie Hij voor mij is. Na het ontbijt zongen we het lied “Neem mijn leven, laat het Heer’, toegewijd zijn aan Uw eer”. Hierna vertrokken we met de bus naar Kruja.

De geschiedenis van Kruja
De stad Kruja geniet nationale bekendheid doordat Skanderbeg er in de vijftiende eeuw, vanuit het kasteel, de oprukkende Turken tegenhield. De Burcht van Kruja werd tijdens drie Ottomaanse belegeringen succesvol verdedigd , dat was in 1450, 1466 en 1467, maar uiteindelijk capituleerden de Albanese strijdkrachten in 1470 kort na de dood van Skanderbeg.

Bezienswaardigheden in Kruja
Onder leiding van een gids bezochten we het Etnografisch museum, een prachtig ingericht Ottomaans huis van 450 jaar oud. Het bestaat uit twee verdiepingen, beneden een werkplaats en boven het woongedeelte. Andere bezienswaardigheden zijn overblijfselen van het kasteel van Kruja, waarin zich het Nationaal Skanderbeg-museum bevindt. Het is ontworpen door een dochter van de communistische dictator Enver Hoxha. Hierna wandelden we door de bazaar, een smalle winkelstraat met authentieke pandjes, waar velen van ons inkopen deden voor het thuisfront, van sloffen tot koeienbellen.
Rond drie uur vertrokken we met de bus richting Tirana.

Bezinning
Na een overdadig diner bij restaurant 1 Maj sloten we deze dag af door met elkaar na te denken over de geschiedenis van de rijke jongeling. Rens leidde het onderwerp in. Eerst zongen we psalm 146: 1, 5 en 8 en vervolgens las Rens Mattheus 19: 16 – 23 met ons.

In de behandeling van dit gedeelte ging het over de vraag: hoe gaan wij om met ons geld, met ons bezit en hoe zorgen wij voor onze naaste. In de Bijbel wordt hier namelijk ontzettend veel over gesproken, denk alleen maar aan Jezus’ woorden uit Mattheus 25: 31 – 46. De focus ligt hier op het effect van geloof en bekering. Na een amicale discussie sloten we af door met elkaar het lied ‘Van U zijn alle dingen’ te zingen en samen te bidden.

Matthijs Solleveld