Rostock/Evershagen

Dinsdag 12 juni 2018

Na een bijbelstudie vanuit Daniel 2 over de droom van koning Nebukadnezar waarin hij droomt over de grote steen die alle wereldrijken vernietigt. Uiteindelijk vervult de Grote Steen de hele aarde. Het is een beeld van het komende rijk van Christus, een rijk waarin alle koninkrijken van de aarde onderworpen zullen zijn aan God.

De geschiedenis is dan het steigerwerk waarop het Koninkrijk van God gebouwd wordt.

Toegerust door deze Bijbelstudie hebben we in tweetallen een verkenningstocht door Rostock-Evershagen gemaakt. Helpend waren de opdrachten die we meekregen.

De zendingswerkers komen volkomen vreemd in een wijk als Evershagen: waar kijk je dan naar? Je kijkt als volgt: hoe is de wijk gebouwd, wat voor mensen zie je, wat voor uiterlijke kenmerken vallen je op, welke voorzieningen heb je in de wijk gezien, zie je graffiti, zie je aanplakbiljetten, wat staat erop, waar ontmoeten de mensen elkaar, wat zou je doen als je hier zendeling was, wat zou je niet doen en waarom? Opvallend was dat de wijk heel rechtlijnig en eentonig is gebouwd. Er wonen eenvoudige arbeiders mensen uit het harde Duitse arbeiders milieu, ze maken moeilijk contact. De achterdocht uit het DDR-verleden door de spionage van de Stasi speelt in de hoofden en harten van de mensen een grote rol. Hun eigen individualistische leventje in hun flat is nu kenmerkend voor hun bestaan. De gemeenschap uit de DDR-tijd is weggevallen. Er zijn behoorlijke voorzieningen in de vorm van een verpleeghuis, thuiszorg, winkels en scholen. De verbindingen zijn goed door uitstekende tramverbindingen. In de middagontmoeting met Gerrit van Dijk en de avond ontmoeting met Frank Vogel, een DDR-burger die Christen geworden is kregen we een diep inzicht in het feit dat mensen helemaal moe zijn van ideologieen. Christendom is eigenlijk ook helemaal geen thema meer. Om harten opnieuw te bereiken moet eerst een goede relatie worden opgebouwd. Pas dan kun je laten zien dat het Christendom geen ideologie is maar een levende relatie met Christus.