Bezoek aan de betonplatenwijk van Schwerin

Op vrijdagmorgen (15 juni) bezochten we met de GZB-groep de wijk Schwerin-Dreesch en het Patchwork centrum dat Christiaan Kooijman hier heeft opgezet. Hij is hier 9 jaar geleden komen wonen met zijn gezin in deze wijk waar -sinds de DDR deze wijk bouwde- niets en niemand verwees naar God of zelfs ook maar naar enige vorm van religie. Nu zijn er vluchtelingen in de wijk komen wonen die hun religie meebrengen, en is er met Russisch geld een mooi houten Orthodox kerkje neergezet. Maar toch: de wijk is nog altijd te typeren als door en door atheïstisch. Hier was en is iedereen ‘normaal’, dus atheïst. De werkeloosheid is hier hoog; mensen in de wijk kampen met grote sociale en psychische problemen. Christiaan begon al snel met het organiseren van feesten in de wijk, waar iedereen bij kon helpen. Toen een vervallen postkantoor beschikbaar kwam in de wijk, zijn veel mensen mee gaan helpen om dat op te knappen. Een architect gaf belangeloos zijn tijd en deskundigheid, een werkeloze metselaar liet zich inschakelen. Een christenen uit Nederland hielpen bij de financiering. Wonderlijk hoe telkens weer de juiste mensen op hun weg kamen. Voortdurend is een groepje mensen bezig met het verknippen van oude kleding en er kleedjes of kussens van te maken. Trouwens, we hebben er met de hele groep ook goed gegeten: pannenkoeken, pasta en braadworst. Ze konden zo’n grote groep best aan, en het catering team glunderde zichtbaar dat zo’n groep ook royaal voor het eten wilde betalen.

Jezus is hier
Het gaat Christiaan om de aanwezigheid van Jezus in de wijk. Hij laat mensen verhalen uit de Bijbel naspelen, met een eigentijdse context. Bijv. de gelijkenis van de barmhartige  Samaritaan, dat voor de wijkbewoners een schokkend drama wordt, waarin de priester iemand van de overheid is (die wel belooft, maar niet helpt). De Leviet is iemand van de kerk (die ook op afstand blijft). De Samaritaan wordt gespeeld door een Afrikaanse vluchteling (niet populair hier, maar hij is nou juist degene die helpt). Zo komt de gelijkenis dichtbij de mensen van de wijk, ze zijn erdoor geschokt.

Prachtig, deze plek van hoop in en ‘hopeloze’ wijk. Zal uit dit werk ooit een christelijke gemeenschap, en gemeente groeien? Christiaan Kooijman’s antwoord is dat Jezus er al is en dat mensen -wie ze ook zijn- worden uitgenodigd mee te gaan en mee te doen in die beweging van Hem. ‘Want de kerk is niet het doel van de zending, maar de zending is het doel van de kerk.’

Komt er een gemeenschap die Hem volgt?
Hierover praten we veel na in de groep. Door wat we hier zien gebeuren, komt de vraag sterk op ons af: zijn wij in onze ‘veilige’ kerk bereid het voorbeeld van Jezus te volgen? Hij kwam wonen onder de mensen. Hij was waar de mensen waren met al hun zorgen en problemen. Tegelijkertijd: mag het patchworkcentrum ook de plek zijn waar mensen door Jezus worden aangeraakt? Want waar Jezus kwam, werden mensen genezen en bevrijd. Hun leven werd omgekeerd en door Zijn liefde begonnen zij ook lief te hebben. Ze werden deel van een nieuwe uitnodigende gemeenschap. En dat is nog steeds zo. Zo’n nieuwe gemeenschap wens en bid je de betonwijk van Dreesch ook toe.

Wonen onder de mensen

Christiaan, Gerrit, Gerard, Lydia . Ze zijn aanwezig in de wijk en dragen door hun aanwezigheid, hun houding (tegenover hun kinderen, elkaar en anderen) iets uit naar de wijk. Ze bouwen aan relaties, maken contact in de wijk, dragen bij aan sociale projecten (of zetten ze op) in de wijk. Lange termijn inzet. Hier is een lange adem voor nodig.
We genoten van hun enthousiasme, passie en bevlogenheid waarmee ze ons meenamen in de wijk, in hun verhaal, zoektochten en vragen. Het is onze laatste dag in Schwerin. Morgen reizen we naar huis. En dan?

Jezus verliet Nazareth en ging wonen in Kapernaüm (Matt. 4:13). Jezus woonde onder de mensen. Gerard, Gerrit, Lydia, Christiaan en hun gezinnen doen dit. Waar wonen wij? Wie bereiken wij met onze levenswandel? Ik hoorde laatst ‘ wij zouden  het zout van de aarde moeten zijn’. Maar staat dat in de Bijbel? Wij zijn het zout van de aarde (Matt. 5:13).  Een leesbare brief voor de mensen om ons heen.
Of dat nu in de voormalige DDR is of in Nederland. Wij wonen onder de mensen.

De kracht van gebed

Het is zo belangrijk om er te zijn voor de mensen in de buurt. Voor mensen die normaal gesproken geen doel hebben om in hun leven te kunnen bereiken. En dan gaat het nog niet eens om gelijk het evangelie verkondigen. Maar door je levenshouding iets laten zien van het geheim dat wij, christenen, met ons meedragen.
Bij moeilijke gesprekken met iemand kun je misschien vragen wat je kunt bidden voor diegene. Zo betrek je henzelf in het gebed.
Laten we vooral de kracht van het gebed niet onderschatten. Het gebed is zo belangrijk. Dat is deze hele reis naar voren gekomen.