Experience Malawi – Wat ging eraan vooraf ?

Het is november 2016 als we in Hattem voor het eerst een bijeenkomst hebben over GZB Experience. Tijdens een Avond van Follow Me Next houdt Diane Palm van de GZB een presentatie over de reizen die door de GZB worden georganiseerd. Hoe zouden wij het vinden om een reis te maken naar onze naaste ver weg ? Diane laat ons zien wat er mogelijk is en wat haar ervaringen zijn met de reizen van de GZB. Het maakt indruk en er wordt enthousiast gereageerd. Al snel gaat de voorkeur uit naar een Afrikaans land. Waarom ? Omdat dat zo’n compleet andere wereld is. Hoe gaan mensen daar om met armoede, ziektes, hoe staan zij daar in het geloof ? Wie is God voor deze naasten ?

In de kerstvakantie van dat jaar komen we bij elkaar om met elkaar te kijken of het te organiseren is, een Experience. Kunnen we dit en willen we het ook echt? We hebben het dan over zomer 2017 en die tijd lijkt te kort. Het bedrag dat we nodig hebben is torenhoog en we besluiten dat zomer 2017 te kort tijd en te ambitieus is om dit te kunnen waarmaken. In het voorjaar maken we een nieuw plan en in overleg met de jongeren, de GZB en de zendingscommissie, besluiten we om naar Malawi te gaan. In Malawi werken Gert en Rieneke van de Pol, uitgezonden vanuit Rotterdam en Rijnsburg en mede ondersteund door onze gemeente. We leggen de eerste contacten.

Dan volgt een spannende tijd. wie gaat er mee, wat vinden de ouders hiervan, hoe gaan we het geld voor de reis inzamelen? We maken plannen voor acties en vertellen in de gemeente wat onze plannen zijn. Na de zomervakantie is het grootste gedeelte van de groep aangemeld. Onze acties starten met het verkopen van blikken Droste chocolade, daarna volgen een Pannekoeken Malawitaria, de oliebollenactie, een Stamppotten Malawitaria, girls’ en boys’ nights, en allerlei klussen zoals het bakken van lekkere cakes, het snoeien van heggen etc. Ergens in het voorjaar bereiken we het punt dat we het geld voor onze reis bij elkaar hebben en dat we doorgaan voor het inzamelen van het geld voor de projecten. We lopen gesponsord mee met de Obstacle run,  organiseren een Uitzwaaidag en de laatste actie die nu nog loopt is die van Eline met haar beroemde Salad-in-a-jar!

Een maand van tevoren hebben de meesten hun reisvaccinaties gehad en kunnen we eindelijk beginnen met de fysieke en mentale voorbereiding van de reis. Wat nemen we mee, hoe zal het daar zijn, hoe ziet het programma er uit en wat zal dat met ons doen? Nog even wachten dus. We hopen dat we tijdens de reis steeds even de tijd zullen vinden om wat informatie te geven over wat we allemaal meemaken !

Op deze foto die we rond de zomer van vorig jaar maakten, staan nog niet alle deelnemers. Later zullen we een foto plaatsen waarop iedereen staat. Ons reisgezelschap bestaat uit 8 jongeren en 3 mentoren/begeleiders.