Op weg naar Malawi

Predikantenreis Malawi

Wat betekent het om kerk te zijn in de context van (volks-)islam, hoe ga je om met (etnische) diversiteit in de gemeenten en met de uitdagingen van armoede en sociale uitsluiting. Zo maar wat vragen waar een groep van tien Nederlandse predikanten de komende tijd in Malawi mee aan de slag gaan. De groep vertrok op donderdag 7 november en hoopt op vrijdagavond in Malawi aan te komen.

Predikanten verblijven de weekeinden in tweetallen in een lokale gemeente. Ze zijn daar te gast van een Malawische predikant en zijn gemeente, gaan voor in diensten, ontmoeten gemeenteleden enz. Daarnaast zijn er gezamenlijke programma-onderdelen en een mini-conferentie waarbij alle Malawische betrokkenen én de collega’s die in Malawi werken aanwezig zijn.