Altijd verrassend

We begonnen ook vanmorgen niet zoals gedacht. Zo gaat dat hier. De predikant uit ons dorp wilde ons vanmorgen eerst bij hem thuis laten eten, vervolgens in een restaurantje, maar toen toch weer thuis. Zo gingen de pancake en omelet aan ons voorbij en deden we het met brood en suiker. Verrassing twee: ds. Lieuwe Schaafsma komt ons niet om 8.00 maar 9.00 uur ophalen.

Na een flink stuk van de reis richting Blantyre voor de derde keer iets onvoorziens. We  ontmoeten ds. Hans v.d. Bas en zijn vrouw Marja. v.d. Bas geeft theologisch onderwijs namens de hersteld hervormde kerk. We hoorden van hun wonen en werken in Malawi. Tijdens deze ontmoeting ontstond er een  bijzonder moment. Over en weer werd uitgesproken hoe de kerkscheuring van 2004 pijn en schuld heeft gegeven. Woorden en gebaren van verzoening kwamen er spontaan. Er was ontroering. We hebben het ervaren als een Godsgeschenk!

’s Middags hebben we Tidzalerana bezocht, een opvang voor mensen met een handicap. Wieke, de vrouw van collega Schaafsma, heeft veel voor de start van dit tehuis mogen betekenen. Dit bezoek was gepland. Maar liefde en zorg midden in een township zijn niet minder verrassend! Hierna was er tijd om te shoppen. Daar kan thuis zomaar wat van gemerkt gaan worden… ’s Avonds was er een afscheidsdiner met afgevaardigden van de synode. Daarnaast werden ervaringen van de reis gedeeld. Overweldigd zijn we, stil en vol. We hebben duidelijk God aan het werk gezien en de eenheid van het geloof in Christus ervaren. Soli Deo Gloria.

Ds. Sam Verheij