Op woensdag 14 april ’21 hebben we een begin gemaakt met de kennismaking en gezamenlijk ‘bijbel lezen en bidden’. Wie zien elkaar? Anna(Malawi), Marya, Anja, Arianne, Diet, Lex en Tjitske uit Nederland, en Moses, Onzia, Anneth, Yuanis en Alex uit Oeganda. En ook Jaap Haasnoot en Peter de Groot van de GZB.

We begonnen de avond met gebed en droegen elkaar en het verloop van deze avond op aan God. ’t Blijft bijzonder om op zo’n grote afstand toch dichtbij elkaar te zijn. Bij de voorbereiding heeft iedereen een kort digitaal voorstelrondje gemaakt, met foto. En stuurden we een filmpje om iets typisch Oegandees en/of Nederlands te laten zien. Nu konden we zien en horen wie we zijn en hoe we leven: Johannes die 60 stuks vee heeft, Moses die thuis een soort dikke cassavepap maakte met groenten, een dansje op het dorpsplein om je blijdschap te tonen over het leven met de Heer, een echte oude Nederlandse dorpskerk, zwart-bonte koeien in een weiland, enzovoort. We zaten stil en vol bewondering naar alles te kijken.

Daarna kregen we een vragenrondje: over en weer stelden we elkaar vragen en probeerden een antwoord te geven. Vanuit Moyo wilden ze weten hoe de verhouding man/vrouw is in Nederland. En wat wij zo belangrijk vinden in Nederland? Hoe voeden we onze kinderen op, krijgen die wel eens een pedagogische tik? Wij wilden graag weten hoe belangrijk familie is in Afrika, welke persoon in de bijbel voor jou een voorbeeld is (Job, hoorden we, maar ook Abraham, en het volk Israel in de ballingschap!). Op wat van je eigen cultuur ben je trots, en welke uitdagingen en mogelijkheden zijn er in de vluchtelingenkampen om het evangelie te delen? Het stellen van zo’n vraag aan een ander betekent ook, dat je bedenkt hoe dat in je eigen land/cultuur/kerk werkt.

Het beschikbare uur gaat best wel snel voorbij. Het laatste onderdeel was om Ps. 121 te lezen, uit de NIV-vertaling (New International Version), 16 regels om de beurt door Oeganda en door Nederland. We sloten af met gezamenlijk het Onze Vader te bidden.

De volgende keer gaan we uit Jeremia 29 en uit de Efeze brief lezen en spreken.

We zien er naar uit!