Wat is Hoop en Toekomst, vroeg de jongen die in het vluchtelingenkamp woonde

Een gedeelte in de Bijbel bestuderen dat het slechte nieuws van 70 jaar Ballingschap aankondigt is niet gemakkelijk, maar dit samen doen met mensen in Afrika die gevlucht zijn en in een vluchtelingekamp zitten geeft een extra dimensie. Op een derde woensdagavond op rij komen 5 Oegandezen/Sudanezen in Oeganda en 7 Nederlanders online bij elkaar voor de GZB Experience Bijbelstudie.

Je hebt die bijzondere brief vast weleens meegekregen: De profeet Jeremia verstuurd hem via via naar de mensen die meegenomen zijn als slaven naar Babel. In de brief wordt duidelijk gezegd: jullie gaan voorlopig nog niet naar huis. ‘Build houses and settle down’. En: ‘wanneer er 70 jaar voorbij zijn zal Ik naar jullie toe komen en de goede belofte nakomen om jullie terug te brengen naar deze plaats, Jeruzalem’. (Jeremia 29:1-14)

Toen de groepsleider dan ook de vraag stelde: ‘Stel dat jij in Babylonie was en je kreeg dit nieuws, wat zou je eerste reactie zijn?’, Waren de meesten het er wel over eens: te horen dat je 70 jaar nog niet terug zou kunnen keren zou afgrijselijk zijn. Anderen gaven ook aan bemoedigd te worden: Er werden zoveel mooie beloften en richtlijnen meegeven: trouw met elkaar, breid je uit, de voorspoed van je stad zal ook voorspoed voor jou brengen. Het is mogelijk, en zelfs een opdracht, om in de tijd van misere toch een betekenisvol leven te leven. Een Sudanese deelnemer noemde: ik denk aan mijn kinderen. Die zouden dus weer terug mogen gaan naar het land waar ik vandaan kom.

We bespraken ook de moeilijke vragen uit het gedeelte: wat is hoop en een toekomst, die hier beschreven worden, als je vast zit? Wat als God ook vraagt om voor je vijanden te bidden, en hen zelfs lief te hebben? En hoe zoek je het beste voor de stad waar je in woont? Een van de vragen die raakte en ook wat losmaakte bij de Nederlandse groepsleden was: hoe kan God van je vragen om een huis te bouwen en te vestigen terwijl je weet dat je dit later allemaal weer moet verlaten als je terug gaat? We voelen hoe dichtbij de vragen voor hen komen, want ook zij leven in een ander land. Gelukkig niet in ballingschap, en gelukkig met God ook aan hún zijde.

Een Nederlands groepslid sluit af met te vertellen dat vers 11 uit het gedeelte bijzonder voor hem is: ‘For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to give you hope and a future’. Verkregen bij het sluiten van een tweede huwelijk voor hem en zijn vrouw, gaf dit hoop en een tweede toekomst. En daar waren we het allemaal over eens: 70 jaar in ballingschap of 50 jaar in de woestijn: God will comfort us. ‘When you call on me, I will listen to you. When you seek Me with all your heart, you will find Me’.