Ontmoeten

Ontmoeting tussen de Albanese en Nederlandse deelnemers.

Deze avond wordt geleid door Aad van der Maas, werkzaam voor de GZB in Albanië en Kosovo, onder andere als docent aan de Bijbelschool (ISTL) in Tirana. Aan de Nederlandse kant zijn nog een echtpaar aangeschoven. Zij is van Albanese afkomst. De avond wordt geopend door met elkaar Psalm 121 vers voor vers te lezen.

De Nederlanders stellen zich voor aan de hand van een fotoreportage en vertellen iets over hun achtergrond, hoe lang zij christen zijn en over hun kerkelijke gemeenschap. Daarna krijgen we in vogelvlucht informatie over de geschiedenis van het land en van het christendom in Albanië en Kosovo.

De opmerkzame bijbellezer heeft in Romeinen 15 kunnen lezen, dat Paulus Illyrië heeft bezocht! Die streek heet nu Kosovo. Men heeft ontdekt dat in de 1e eeuw na Christus in Durrës christenen woonden. Ook in Kosovo zijn vroegchristelijke symbolen teruggevonden.

De Rooms-Katholieke kerk en de Grieks-Orthodoxe kerk waren er aanwezig. 500 jaar hebben deze staten geleden onder het Ottomaanse Rijk. Skanderbeg is voor Albanië de held, die 25 jr lang de Turken heeft weten tegen te houden (1443-1468). Na WOII was Albanië in de greep van het communisme tot aan 1991, vanaf 1967 was religie verboden, godsdienst werd uitgeroeid, bezit van een bijbel werd streng bestraft. Overal waren spionnen.

Thans zijn er 400 protestantse gemeenten in Albanië en 40 in Kosovo. De meeste kerken bestaan uit 20-50 personen, allen zijn 1e generatie christenen. Elke kerk is een zelfstandig eenheid en onafhankelijk. De islam is in Albanië de meest voorkomende godsdienst, in Kosovo zijn de moslims meer fanatiek. Uitdagingen voor Albanië: werkloosheid, corruptie, lage salarissen, geen hoop op betere toekomst.

De deelnemers uit Albanië (5) en Kosovo (1) stellen zich voor: de meesten zijn zo’n 10 jaar christen, een enkeling langer. Een van hen vertelde, dat zij via haar broer met het christendom in aanraking kwam, 4 jaar lang de Bijbel bestudeerde en toen een kerk ging bezoeken. Ze is een volgeling van Jezus geworden en helpt mensen met bible counseling. “It is hard te be a christian” in deze landen, maar vol overtuiging volgen de deelnemers de Bijbelschool om meer toegerust te worden om o.a. kerkleider te zijn, naast je gewone werk.

Op de vraag aan ons allen wie voor jou de favoriete Bijbel-figuur is kwamen de volgende namen langs: Jacob, Jozef, Abraham, Petrus, Paulus.

In de nabespreking (alleen de Nederlandse deelnemers) deelden we onze gedachten en ervaringen van deze ontmoeting. Hoe God werkt in Albanië, als je bedenkt, dat er in de communistische periode, waarin Albanië streng afgeschermd was van invloeden van buitenaf, geen christenen waren. Bijbelbezitters werden vervolgd of gedood. De verschillen in kerkelijke structuur met Nederland zijn groot: in Albanië is ‘the church doctrine’ per individuele kerk duidelijk: baptist, evangelisch. In Nederland is het meer gebonden aan de spreker/voorganger, is de ervaring van een lid van onze groep.

Volgende week zal de Bijbelstudie gaan over het gedeelte uit Hand 2: 38-47, uitgekozen door de mensen van de bijbelschool ISTL.