Een heerlijke zondag in Berat

Zondag 25 september 2022

Vandaag een zondag in Albanië. We zijn benieuwd hoe en wat we vandaag gaan meemaken. De dagopening is in de tuin van het hotel, waarbij we nadenken over Paulus, die ook hier in de buurt van Albanië, in Macedonië geweest is: heel dichtbij.

Na het ontbijt lopen we naar het kerkje van Berat, een evangelische gemeente, zoals ze zichzelf noemen. Bij de voordeur ontmoeten we Johan en Willeke Vrij, die net hier voor de GZB in Albanië aangekomen zijn en zich oriënteren op waar ze hun werk kunnen gaan doen en taalstudie.

Er wordt veel gezongen met begeleiding van gitaar en drummer. Wij als bezoekers krijgen ook de gelegenheid om enkele Nederlandse liederen te zingen, waarvan één in canon: Loof de Heere alle gij volken. Het refrein ”Halleluja, halleluja…” loop ik de hele dag zachtjes te neuriën. Nico brengt vanuit Nederland de groeten over; hij zegt dat Albanië voor ons een voorbeeld is, omdat jongeren hun ouders naar de kerk meenemen!

GZB-zendingswerker Aad van der Maas preekt vanmorgen over Kolossenzen 3:1-17, en legt de nadruk op vers 12 over het oude en nieuwe leven van een christen, over zijn oude kleding die hij maar moet weggooien (trots, ongeloof, enzovoorts) en de nieuwe kleding die hij van Christus mag ontvangen om aan te trekken: meeleven, goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld.

Pak daarbij een riem om alles bij elkaar te binden. Is de kleding opnieuw bevuild? Laat die reinigen door Gods Woord = Jezus! De gemeente geeft na de preek een applaus aan Aad! Leuk om mee te maken.

Na de dienst hebben we enkele mooie ontmoetingen met wat gemeenteleden en bezoekers. Daarbij blijkt hoe we als leden van allerlei volken elkaar ontmoeten in onze Heer Jezus: Albanezen, Cubanen, Spanjaarden, Nederlanders, en meer. En later op de dag ontmoeten we twee jongens uit Kosovo, die op zoek zijn naar hun toekomst.

’s Middags een prachtige wandeling door het oude kasteel van Berat, en een heerlijk en gezellig diner aldaar. Met de dagsluiting zingen we diverse liederen en bidden en danken we voor de mensen die we vandaag ontmoetten en doen we voorbede in groepjes.

Wat een heerlijke dag. Prijs de Heer!

Lex Wind