Samen, bidden, getuigen en… dansen tot Gods eer

Deze vrijdagmorgen krijgen we een rondleiding door Korça van GZB-zendingswerker Aad van der Maas. Ook Johan en Willeke Vrij, de kersverse zendingswerker in Albanië, en hun kinderen Abel en Mirjam zijn er weer. Aad vertelt over Korça, dat ook wel ”Het kleine Parijs” wordt genoemd en een rijke en hoogstaande cultuur heeft.

In zijn stem klinkt liefde door voor deze prachtige stad, waar de oude, mooi opgeknapte huizen tussen nieuwe glanzende gebouwen staan. Aad woonde hier van 1993 tot 1997, net na de val van het communisme.

In de afgelopen dertig jaar is er veel veranderd. Zo is er een prachtige Grieks-orthodoxe kerk gebouwd op het plein waar in de tijd van het communisme mensen werden terechtgesteld en als waarschuwend voorbeeld werden tentoongesteld. Op het plein lopen mensen die kaarsen verkopen of bedelen, maar ook mensen die elektrische autootjes verhuren. Abel en Mirjam mogen er stralend op rondrijden.

We bezoeken een evangelische kerk, met zo’n 250 kerkgangers heel groot voor Albanese begrippen. Er is net een inloopochtend voor ouderen aan de gang, en we ontmoeten ook de ouderenpastor.

Vanuit deze gemeente vindt er veel diaconaal werk plaats. Zo heeft de kerk een huis voor ouderen die geen familie en dus geen financiële ondersteuning hebben. Ook is er een jongens- en meisjeshuis voor straatkinderen. Daarnaast geeft de gemeente medische hulp in het mooie kerkgebouw. Na het zingen van het inmiddels zeer vertrouwde lied ”Loof de Here, alle gij volken”, gaan we weer verder de stad in.

Na het vervolg van de stadswandeling en de lunch stappen we in de bus en rijden we de berg Mali i Moraves op. We komen aan bij een gigantisch wit kruis, van 26 meter hoog, dat ook zichtbaar is vanaf de stad. We bidden daar met pastor Arben Bedulla voor de stad. Heel ontroerend om daar met zegenende handen te staan en te bidden dat iedereen in Korça de Heere Jezus mag leren kennen. Arben vertelt dat er nu veertien evangelische kerken zijn. Hij is dankbaar dat er steeds meer onderling contact is ontstaan tussen de verschillende kerken en dat ze hier regelmatig samen bidden voor de stad.

Aan het einde van de middag bezoeken we de gemeente van pastor Bedulla. Omdat er een conferentie van de Bijbelschool is, waar veel mannen naartoe zijn, zijn er vooral veel vrouwen en kinderen. De pastor vertelt zijn indrukwekkende levensverhaal, maar ook anderen geven een getuigenis hoe God in hun leven heeft gewerkt. Ook wij worden uitgenodigd om iets te vertellen.

De pastor vertelt dat we de dankbaarheid mogen delen in een vreugdedans voor God. Meer schuifelend dan dansend gaan we de kerkzaal rond in een lange slinger en delen zo de vreugde over Gods grote daden.

ds. Gert-Jan Codée