Bij het opstaan was er gelijk een zondag stemming. Het rook heerlijk naar croissantjes er waren eieren, yoghurt, brood en fruit, thee en koffie.

In de kerkdienst waar ik erg naar uitkeek, werden we gastvrij onthaald. De meegebrachte stroopwafels werden in vieren verdeeld, zoveel animo was er voor dit bijzondere Hollandse koekje.

Kerngedachte: Hand. 2 vers 41 – 43.
Vers 42 werd vanmorgen letterlijk toegepast. We mochten avondmaal vieren met mensen die wij niet verstaan,  maar die wij wel “ verstaan” in het gezamenlijk breken van het brood.

Centrale rol in de preek De Heilige Geest.

Op meerdere plaatsen in de bijbel wordt duidelijk verteld wat een rijkdom het is om met deze Geest vervuld te zijn. ( Hand 2 vers 4). De Heilige Geest als een cadeau/ gift van God. Hier tijdens het Pinksterfeest start de kerk.   De discipelen, laag opgeleide gewone vissers gingen er vrijmoedig op uit om Gods woord te verkondigen over de hele aarde. Geen kracht uit hen , alleen door Jezus, kregen ze kracht om te getuigend op weg  te gaan.
De Geest wordt ook op ons uitgestort als wij belijden,  niet wij maar Hij. Zo kregen we allemaal de opdracht mee om getuigend en vertrouwend op pad te gaan om Jezus te verkondigen, in Thailand, Nederland.

Met elkaar werd God groot gemaakt door zang en muziek.

Genoten van de maaltijd ( waar de kaartenopbrengst  voor was)
Ieder die jarig is in de maand november werd in het Thais, Engels en Nederlands toegezongen, en…..daarna taart.

Deze bijzonder lieve gastvrije mensen toegezongen.

Zegen ons al goede,
neem ons in Uw hoede,
en verhef Uw aangezicht,
over ons en geef ons licht.

Stort op onze bede,
in ons hart Uw vrede,
en vervul ons met de kracht,
van Uw geest bij dag en nacht.

Amen, amen, amen,
dat wij niet beschamen,
Jezus Christus onze Heer,
Amen God Uw naam ter eer.

Marriette Stomphorst