Noodzaak van kerkbouw

In de bestuurskamer van het Theologisch Seminarie  worden we ontvangen door Dr. Tharwat, docent missiologie. Een inspirerende en gepassioneerde spreker Hij geeft ons een inkijkje in de noodzaak van het hebben van een eigen kerkgebouw als gemeente in Egypte.

Even wat cijfers: slechts ongeveer 6% van Egypte, een strook langs de Nijl en de Nijldelta, is bewoond. We praten intussen over ruim 100 miljoen inwoners. Hiervan zijn  er naar schatting ongeveer 12 miljoen christen.

In Egypte ben je alleen een officiële gemeente als je daadwerkelijk een kerkgebouw bezit. Er zijn in totaal ongeveer 6000 kerkgebouwen en dus gemeenten.  Duidelijk veel te weinig voor  12 miljoen christenen!

Met de komst van president Sisi is er meer ruimte ontstaan voor Christenen en mogen er meer kerken gebouwd worden dan voorheen. Tharwat: “de deur staat nu open voor kerkbouw, laten we deze tijd goed gebruiken!” Ondertussen stimuleert de overheid de bouw van nieuwe steden. In deze nieuwe steden wordt ook grond aangeboden voor de bouw van kerken. Dit moet dan wel gebeuren binnen 3 tot 4 jaar. U voelt uitdaging. Hier zijn niet alleen predikanten nodig…..

Later vandaag lopend door het islamitische deel van oud Cairo met overal mensen, auto’s en allerlei geluiden en geuren raken we onder de indruk van deze bruisende stad. We zien allerlei imposante moskeeën, we horen de oproep tot gebed uit de vele minaretten. Cairo wordt niet voor niets de stad van de duizend minaretten genoemd.

Zo groot als Cairo is, zo groot is de behoefte aan kerkbouw in Egypte, dat is wel duidelijk.

Aan het seminarie wordt een nieuwe generatie van predikanten opgeleid: jonge mensen die bereid zijn de kerk in Egypte en daarbuiten te dienen. Indrukwekkend is het intussen om te horen dat de kerk ook werkers uitzendt naar landen waar de kerk kleiner en kwetsbaarder is.

In de kapel maken we een dienst mee met de studenten: prachtig is het om hen vol overtuiging te horen zingen. Wat zou het helemaal prachtig  zijn als zij binnenkort allemaal een gemeente in hun eigen kerkgebouw mogen gaan dienen!

Maarten de Waal