Pinkstervuur in Centraal-Azië 1

Het vuur van Pinksteren brandt! We mochten op dit Pinksterfeest getuige zijn van vele vlammen als van vuur; lees mee, en warm je aan dit teken van Gods aanwezigheid in deze regio. Neem het vuur mee in je hart – en deel het uit, waar je maar komt.

Internationale Kerk
Vanmorgen lopen we onder de stralende zon naar de Internationale Kerk. Daar horen we vele talen, gelovigen uit alle uithoeken van de wereld. Ieder bidt in zijn eigen taal het Onze Vader. Zo heeft het vast ook geklonken op die eerste Pinksterdag. De pastor legt de link tussen de vuurkolom en de tongen als van vuur; God redt uit noden, is nabij en wijst met Zijn vuur de weg.

Christen worden in Nederland, volharden in Centraal-Azië
In de middag ontmoeten we Y. Hij komt als vluchteling in Nederland, en komt daar tot geloof. Als hij terug keert ondervindt hij tegenstand doordat hij christen is. Buurtgenoten proberen hem te bekeren tot de Islam, het wordt hem onmogelijk gemaakt met een dakloze naar een ziekenhuis te gaan. Zijn dochter ervaart provocatie op school. Toch is Y. ervan overtuigd dat hij in zijn geboorteland moet zijn. “Hij is uit de dood opgestaan en naar de hemel gevaren. Door Zijn Geest is Hij altijd om ons heen. Je ervaart soms tegenstand. Maar in Gods woord staat alles wat je nodig hebt”.

In vuur en vlam
We ontmoeten ook een jonge vrouw. Zij is als kind bang voor de straf voor haar zonden, en legt zichzelf strenge wetten en regels op. Ze merkt dat dat haar geen verlossing geeft, en leeft daarna als tiener een losbandig leven. Op de universiteit ontmoet ze studenten die haar vertellen over het geloof. “Je kunt je niet voorstellen hoe veel God van je houdt”, zegt een medestudente. Dat laat haar niet meer los. Ze gaat steeds meer vragen stellen en komt tot geloof. Als ze haar ouders vertelt haar omkeer, proberen zij haar op alle manieren tot andere gedachten te brengen. Ze wordt een week lang opgesloten zonder bijbel en telefoon en om het vuur niet te verliezen, herhaalt ze Joh. 14:6 voor zich zelf. Ze doorstaat nog meerdere moeilijke situaties door zich te concentreren op Gods beloften. Toch dooft haar vlam niet uit.