Pinkstervuur in Centraal-Azië 2

Het vuur delen en leven door de Geest
We horen ook het verhaal van K. Op jonge leeftijd is hij op zoek naar God. Met zijn familie zoekt hij dit in meerdere religies. Als zijn vader overlijdt is zijn oom degene die hij moet gehoorzamen. K verdiept zich in de koran, hij studeert zelfs Arabisch. Hij is teleurgesteld als zijn oom na een periode van afwezigheid hem vertelt dat hij christen is geworden. Zijn oom dwingt K om ook christen te worden en K. wordt gedoopt. Als hij later tot persoonlijk geloof komt, belooft hij God dat hij het evangelie zal gaan delen, maar dat hij daarvoor wel een training nodig heeft. Dat vindt hij in het theologisch toerustingsonderwijs.
K. ervaart ook tegenslag in zijn leven. Hij wordt ernstig ziek, de artsen die hij bezoekt willen hem niet meer behandelen. Dat is de werkelijke situatie, de harde realiteit voor K. Maar dan ervaart hij dat Gods werkelijkheid gelukkig anders is; Zijn werkelijkheid leidt naar het leven. Er wordt vurig gebeden voor K. en zijn conditie verbetert zodanig dat hij toch verder behandeld kan worden. Die behandeling heeft succes. K.: “Voor mij is gehoorzaamheid aan God het belangrijkst. Gedachten, woorden en handelen moeten in overeenstemming met elkaar zijn.

Vurige liefde in het hospice
Op tweede Pinksterdag genieten we van een wandeling en lunch in een natuurpark. Dan rijden we naar het hospice, dat is verbonden aan de daklozenopvang die we zaterdag bezochten. Als we de poort van het hospice binnen wandelen, ervaren we rust, reinheid, liefde voor stervenden, die leefden aan de rand van de samenleving. Aangevuurd door het vuur van de Geest geven verpleegkundigen liefdevolle verzorging. Hier ontmoeten we lokale en Nederlandse palliatief verpleegkundigen. Voor stervende daklozen is er ter plekke geen regeling. Als de diagnose is gesteld, moeten zij terug naar de straat. Twee gelovigen hadden jaren terug een stukje grond gekocht, maar besloten het te schenken om voor stervende daklozen een plaats van rust te bieden. We horen dat onlangs een dakloze hier een dakloze in alle rust en in vrede mocht heengaan. Het is ontroerend om te zien hoe het team met liefde zorg verleent aan de meest kwetsbaren in deze harde samenleving.