Twee gezichten van de traditionele cultuur

Hoopvolle ontwikkelingen
Nadat we eerder al het een en ander gehoord hadden van de plaatselijke hulpverleners bezochten we de volgende dag hun kantoor en werd een ander aspect van hun werk nader belicht. Op een ‘geheime’ locatie vond een verdere ontmoeting plaats. Er zijn verschillende comités gevormd in de dorpen die zich bezighouden met preventie tegen huiselijk geweld. Ze worden getraind door deze organisatie en geven deze informatie ook weer door aan de dorpelingen. Een aantal van hen konden we ontmoeten. Zo werd vorig jaar op scholen extra aandacht besteed aan voorlichting over huiselijk geweld. Hierbij kregen de kinderen opdracht om tekeningen over dit onderwerp te maken. Dit zorgde voor indrukwekkende impressies. Hierdoor vind er ook onder de jeugd meer bewustwording plaats, een eerste stap in de moeilijk te doorbreken vicieuze cirkel.

Vicieuze cirkel doorbreken
We zijn onder de indruk van het belangrijke en ook moeilijke werk wat deze mensen doen. Het raakt ons dat binnen deze samenleving seksueel misbruik en huiselijk geweld samen met drankverslaving een veel voorkomend probleem is. Deze problematiek speelt van generatie op generatie en is moeilijk te doorbreken. Toch zijn er door dit werk gelukkig stapje voor stapje positieve veranderingen waar te nemen. We sloten de dag af met Psalm 146. Daar staat dat de Heere de onderdrukten recht doet. Een heel toepasselijke psalm in dit land met veel onderdrukking en onrecht.

Natuurschoon en cultuur
De volgende dag hebben we weer verder reizend volop genoten van prachtig natuurschoon, veelkleurige rotsen en adembenemende uitzichten. De onderlinge sfeer is hartverwarmend, maar we hebben ook onze afkoelingsmomenten. Zo heeft een deel van de groep zich uitgesloofd door een duik in een koud meer te nemen. Na deze letterlijke onderdompeling hebben we ons ‘s avond figuurlijk ondergedompeld in de cultuur van het land. Ons diner hebben we genoten in een traditionele yurt waarbij de serveersters rondliepen in traditionele kleding. Daarna werden we verrast door een muzikale familie die met verschillende soorten lokale muziekinstrumenten een cultureel hoogstandje ten gehore brachten. Het was bewonderenswaardig hoe goed deze muziekinstrumenten van grootvader tot kleindochter werd bespeeld. Daarna konden we genieten van onze nachtrust, eveneens in een traditionele yurt.

Fijn om zo af te sluiten met iets van het positieve dat deze traditionele cultuur ook te bieden heeft!