Verschillende soorten muziek

In de tent
Nog onder de indruk van de prachtige muziek en het slapen in een yurt (traditionele tent) rijden we de volgende dag (zaterdag) alweer richting het laatste project dat we hopen te bezoeken.

In de schepping
In ons hart zingt het: ‘’Op bergen en in dalen, ja overal is God. Waar wij ook immer dwalen, of toeven daar is God.’’ Onderweg genieten we van de prachtige schepping.  We zien mooie vogels, bergmarmotten en zelfs een paar kamelen langs de kant van de weg. Na een tocht door een opnieuw indrukwekkend landschap komen we in de loop van de middag aan in het stadje waar we een werker zullen ontmoeten en meer zullen horen over haar leven en werk.

In de gastvrijheid
We voelen gelijk verbondenheid. En we krijgen echte koffie aangeboden! Dit klinkt ons als muziek in de oren, in dit werelddeel krijgen we namelijk meestal thee aangeboden. Al hebben we over gastvrijheid niets te klagen, integendeel!

In het werk
Nog mooier wordt het als we horen en zien hoe vrouwen een veilige schuilplaats geboden wordt. Als  we ook met eigen ogen de shelter zien komen we nog meer onder de indruk. We kijken ook in de spiegel: hoe eenvoudig leven de werkers hier en wat ontzeggen ze zichzelf veel om zo dicht mogelijk bij de kwetsbare vrouwen te kunnen komen. We horen ook tonen van dankbaarheid , onuitsprekelijke  vreugde en rijkdom die de wereld niet kent. En wij in het rijke westen misschien ook maar nauwelijks.

In de dienst
Zondag splitsen we ons op in 2 groepen om in 2 lokale gemeenten de dienst mee te maken.  Een  indrukwekkende ervaring. Vreemd, en toch vertrouwd. We voelen een innige verbondenheid, in Hem, onze Heere en Heiland. Ook hier is muziek te horen. Jongeren die met piano en dwarsfluit de liederen begeleiden, prachtig! Zo klinkt het in meerder talen: ‘’Hoe groot zijt Gij!’’

In het leven van mensen
Dat God groot is ervaren we echt deze reis. Hoe wonderlijk God levens van mensen leidt. Het lijken soms wel heel heldere trompetstoten die we horen: God is een God die leeft en werkt! Als je er al over zou twijfelen, na deze reis kan dat haast niet meer. Al is het ook in alle gebrokenheid. Al zijn het misschien maar druppels. Maar het doet ons verwachtingsvol zingen in ons hart: ‘’Nu vallen druppelen reeds neder, zendt ons die stromen o Heer…’’

Woorden schieten gewoon tekort. Vraag daarom als we thuis zijn gerust om meer te vertellen over al onze bijzondere ontmoetingen.