Wat blijft je bij?

Kent u die vraag na een mooie reis? Je wilt graag wat bijzondere herinneringen bewaren:  foto’s, een filmpje, een plakboek, e.d.
In de vorige blogs heeft u onze ervaringen kunnen lezen: de projecten, de mensen, het reizen en  genieten van de prachtige natuur.

Op onze laatste dag van ons bezoek aan Centraal Azië hebben we met elkaar teruggeblikt op hoe wijzelf een en ander ervaren hebben, en wat we er mee kunnen gaan doen bij thuiskomst.
Al zoekend, denkend, pratend en luisterend nemen we veel mee naar huis:
Zo kijken wijzelf op de reis terug:

 • We hebben ontmoetingen gehad met 1e generatie gelovigen: mensen die nooit eerder het Goede Nieuws gehoord hebben en bij wijze van spreken ‘vanuit het niets’ het geloof in de levende God gevonden hebben.
 • Zij hebben een diep verlangen om dat geloof ook zelf weer uit te delen.
 • Wijzelf zijn bemoedigd door de volharding van deze geloofsgetuigen.
 • Ons bezoek aan hen heeft echt zin gehad, zeiden ze : “Jullie komst is een grote bemoediging voor ons. “
 • We hebben een stukje van Gods wereldwijde kerk meegemaakt.
 • Er is vaak grote materiele armoede, maar tegelijk een grote geestelijke rijkdom.
 • We zagen grote afhankelijkheid van God : in hoeverre ben ìk en zijn wij afhankelijk van God?
 • Sommigen vroegen openlijk “Wil je voor me bidden?”, en dat deden we dus ook.
 • Dóen wat er in het Woord staat!
 • Niet vragen ‘Wat is Gods plan met mijn leven ?’, maar eerst zoeken naar Zíjn Koninkrijk.
 • Als je wakker wordt, pak je dan eerst je telefoon, of je bijbeltje?
 • Wat ga ik thuis vertellen, aan mijn familie, aan mijn buren, in de gemeente? Leuke verhalen, of hoe God aan het werk is in Centraal Azië?
 • Zou het kunnen, dat God ook mij roept om meer in Zijn koninkrijk te doen? Verlang ik er eigenlijk wel naar om daarbij op de een of andere manier meer betrokken te worden?
 • Voor welke uitgezonden werkers , projecten e.d. bid ik regelmatig?
 • We hebben genóten van alle ontmoetingen met onze broeders en zusters , hebben grote waardering gekregen voor hun toch wel complexere cultuur en hun veel minder comfortabele leven.
 • Gaat u de volgende keer ook mee op reis ?