VOORWAARDEN

Binnen de GZB is een team van mensen verantwoordelijk voor de organisatie en de inhoud van de reizen. Uiteraard bereiden we onze reizen voor met onze zendingswerkers en partners ter plekke. Dat betekent dat onze reizen een toeristische ervaring overtreffen. Het is ons doel om zoveel mogelijk ontmoetingen met lokale mensen en projecten te bieden, waarbij we over en weer van elkaar leren.

Na bevestiging van inschrijving (als de reis definitief doorgaat) ontvang je het verzoek om 25 procent van de reissom over te maken op de rekening van de GZB. Daarmee ben je officieel ingeschreven voor de reis. Twee maanden voor vertrek ontvang je een verzoek om de resterende 75 procent over te maken. Bij gemeentereizen of andere reizen op maat, kunnen de betalingen soms op andere manieren geregeld zijn.

Inbegrepen zijn: vliegticket of vervoer heen- en terugweg, vervoer ter plekke, overnachtingen, alle maaltijden ter plekke, verzekering. Niet inbegrepen zijn: extra consumpties buiten de hoofdmaaltijden en eventuele extra excursiekosten. Mochten er extra excursiekosten tijdens de reis gemaakt worden, dan worden die tijdig besproken met de groep, zodat niemand voor verrassingen komt te staan.

Nee, dat is in principe niet mogelijk. Mocht je de reis willen annuleren, dan brengen wij daarvoor kosten in rekening. Uiteraard kunnen we in bijzondere situaties altijd overleggen, maar in principe hanteren we de volgende annuleringskosten:

  • Bij annulering tot twee maanden voor vertrek wordt minimaal 25% van de reissom in rekening gebracht.
  • Bij annulering tot een maand voor vertrek, wordt minimaal 50% van de reissom in rekening gebracht.
  • Bij annulering na één maand voor vertrek, wordt minimaal 75% van de reissom in rekening gebracht.

Let op: als de tickets al geboekt zijn, kunnen deze bedragen hoger uitvallen en betaal je minimaal alle gemaakte kosten

Tijdens de reis kom je in aanraking met verschillende projecten van de GZB. Natuurlijk hopen we dat onze deelnemers deze projecten willen steunen. Bij sommige reizen wordt vooraf sponsorgeld opgehaald. Het is niet de bedoeling dat deelnemers op persoonlijke titel hun sponsorgeld overhandigen. Giften worden via de GZB op een verantwoorde manier en in overleg met de partner besteed.

Wij vinden het belangrijk dat je goed verzekerd met ons op reis gaat. Daarom sluiten wij voor iedereen een reisverzekering af bij De Goudse (ook als je zelf een doorlopende reisverzekering hebt). Deze verzekering is bij de prijs inbegrepen en biedt ons de kans om in calamiteiten goed te handelen. Let op: in deze reisverzekering zit ook een  annuleringsverzekering.

De GZB heeft een uitgebreid veiligheidsbeleid. Tijdens de voorbereidingsbijeenkomst krijg je hier meer informatie over en hoor je welke specifieke risico’s gelden in het land van bestemming. Enkele weken voor vertrek vragen wij van iedere deelnemer om een persoonlijk profiel in te vullen, zodat er in situaties van nood volgens de juiste veiligheidsvoorschriften gehandeld kan worden.

Tijdens de voorbereidingsbijeenkomst hoor je welke vaccinaties en evt. medicaties nodig zijn. Daarbij gaan wij ook in op mogelijke maatregelen relaterend aan COVID-19.  De GZB zorgt voor een uitgebreide EHBO-kit tijdens de reis voor allerhande eerste hulp en regelt dat er minstens één persoon over EHBO-kennis beschikt

Bij de voorbereidingsbijeenkomst hoor je of een visum verplicht is. Bij reizen waar een visum verplicht is,  helpen wij je bij de aanvraag. De prijs voor het visum is doorgaans niet inbegrepen, tenzij expliciet vermeld.

De GZB heeft een gedragscode opgesteld voor iedereen die met of namens ons op reis gaat. Wij vinden het belangrijk dat we respectvol omgaan met andere culturen. Natuurlijk kun je ‘goed gedrag’ niet vaststellen in allerlei regels. Het belangrijkste doel van onze gedragscode:

  1. Samen werken aan een houding van respect voor andere culturen/mensen
  2. Onveilige of negatieve situaties voorkomen.

Onze gedragscode is een algemeen document dat bedoeld is voor al onze reizen . Tijdens de voorbereidingskomst hoor je welke specifieke cultuur- en omgangsregels in het land van bestemming gelden. In ieder geval vragen we je om deze gedragscode te lezen en te onderschrijven.

 

Als GZB-Experience zijn we ons ervan bewust dat reizen een zogenoemde ‘ecologische-voetafdruk’ nalaat. Deze voetafdruk staat voor de gevolgen die onze reizen hebben voor het klimaat. We beseffen ons dat ook wij mede verantwoordelijk zijn voor het goed omgaan met de schepping.

Om deze reden investeert ons GZB-programma ‘Groene GZB’ in bewustwordingsprojecten rondom thema’s die die raken aan een goed beheer van de schepping. Elke deelnemer van GZB-Experiencereizen draagt bij aan de ‘Groene GZB’.

Door sterk fluctuerende prijzen ziet de GZB zich genoodzaakt om de reissom bij benadering te vermelden op de website. We gaan, gemakshalve, uit van 10% marge. Ondanks zorgvuldige voorbereidingen kan het in deze tijd voorkomen dat we ong. twee maanden voor vertrek met deelnemers in contact treden i.v.m. wijzigingen van de totale reissom.

December 2022